top of page

Startup-yritys Superlaiffi ja Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdistävät osaamistaan MINNO-projektissa

MINNO-konsepti tuo yhteen opettajat, yritykset ja opiskelijat. Innovaatioprojekteja on toteutettu jo yli kymmenen vuoden ajan ja vuosien myötä niiden parhaat toimintamallit sekä pedagogiikka ovat kehittyneet toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällä kertaa etsitään uusia innovatiivisia tapoja kehittää aikuisille suunnattua Kaverisovellusta vielä paremmin palvelemaan yksinäisyystyön vastaisissa toimissa.

“Superlaiffi ja Metropolia ovat tehneet innovaatioiden kanssa aikaisemmin menestyksekästä yhteistyötä, ja odotamme innolla alkavaa MINNOa”, kertoo Superlaiffin Timo Kuusisto.

Viime kerralla saimme opiskelijoiden avulla kerättyä todella tärkeää tietoa kehittämästämme tuotteesta ja pystyimme siitä jalostamaan nyt markkinoilla olevan Kaverisovelluksen.”

“Tammikuussa starttaavassa projektissa kehitetään yksinäisyyden helpottamiseksi tehtyä konseptia seuraavalle tasolle. Innovaatioprojekteille ominaista on, että ne tehdään yhdessä työelämän, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Projektien aiheet, haasteet, ovat aitoja ongelmia, joihin halutaan jokin uusi ratkaisu. Siten myös yrityksiltä edellytetään sitoutumista projektiin, Superlaiffin kanssa tekeminen on ollut todella tuottoisaa”, kertoo lehtori Juha Havukumpu.

'


“Pelkän passiivisen tuloksien odottelun sijaan yrityksen tulee osallistua projektin toteuttamiseen, esimerkiksi kommunikoimalla ohjaavien opettajien ja opiskelijatiimin kanssa, jolloin se samalla voi ohjata tiimin työtä toivottuun suuntaan.”

MINNO-projektit ovat monialaisia

Se tarkoittaa, että projektihaasteen ympärille pyritään kokoamaan mahdollisimman monesta eri tutkinnosta oleva opiskelijaryhmä, joka ohjatusti tarkastelee annettua haastetta ja koettaa löytää siihen uuden, omaperäisen ja joskus epätavallisenkin ratkaisun. Tämä myös erottaa MINNO-projektit tavanomaisista tilausprojekteista, joissa ennakoidut tulokset ovat monesti etukäteen selvillä. Alkavaan projektiin osallistuu opiskelijoita laajasti sosiaalialan puolelta: bioanalyytikko-, terveydenhoitaja- ja mm vanhustyön tutkinto -ohjelmista.

Opiskelijoille MINNO mahdollistaa projektityöskentelyn ohjatussa, monialaisessa kehittämisympäristössä, jossa tiimin jäsenet eivät välttämättä ole toisilleen entuudestaan tuttuja. MINNO-projektissa opiskelijat voivat harjoitella hanketoimintaa, innovointia ja luovaa ongelmanratkaisua matalalla riskillä, mutta kuitenkin todellisen haasteen parissa.Alkava projekti päättyy maaliskuussa pidettäviin MINNO-festareihin.


Lisätietoja:

Timo Kuusisto, Superlaiffi OY timo@kaverisovellus.fi

Juha Havukumpu, Metropolia Juha.Havukumpu@metropolia.fi


188 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page