top of page
Kumppanit.jpg

Frendien vastuullisuus ei ole vain sanoja, vaan ennen kaikkea tekoja.

Demo

Vastuullisuus
on tekoja.

Olemme laajentaneet tuoteperhettämme PRO-palveluun, joka on suunniteltu erityisesti organisaatioiden ja kuntien tarpeisiin. Tavoitamme säännöllisesti puoli miljoonaa suomalaista kuukausittain niin sidosryhmiemme kuin omien kanaviemme kautta. Frendie on ollut useasti esillä valtakunnan mediassa, ja ensimmäistä kertaa palkitsimme vastuullisia kumppaneitamme Frendien sosiaalisen hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän yksinäisyystyön sertifikaatilla.

Tavoite 3.jpg
Tavoite 8.jpg
yk artiklta 10.png
Tavoite 17.jpg
luotettava_kumppani_logo_792x393.png

Luotettava kumppani

Vastuu Groupin Luotettava kumppani merkki viestii yrityksen olevan luotettava, vastuullinen ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani.

1631628857wpdm_YMERKKI_LOGO_LOWRE_sininen_RGB.png

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Suomalaista_palvelua_su_eng_blue_rgb.png

Avainlippumerkki

Avainlippu-merkki myönnetään Suomessa tuotetulle palvelulle. Yrityksellä on lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

ARVO jäsenmerkki läpinäkyvä tausta (1).png

Arvo-liiton jäsen

ARVO-liiton jäsenet yhdistävät uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää.

Vastuullisuus on tutkimusta.

Teemme tiivistä yhteistyötä alan parhaiden yksinäisyystutkijoiden, lääkärien ja ammattilaisten kanssa. Haluamme perustaa palvelumme tieteelliselle tutkimukselle ja tarjota konkreettisia ratkaisuja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn digitaalisten palveluiden avulla.  

 

Pyrimme yhteiskunnallisena yrityksenä avaamaan tutkimuksellamme tietä laajemmalle tieteelliselle tutkimukselle, jonka tuloksilla voimme tehdä todellista vaikutusta työyhteisöjen hyvinvointiin maailmanlaajuisella tasolla. Jakamalla tutkimuksesta nousseita havaintoja, haluamme luoda keskustelua aiheen ympärille ja purkaa yksinäisyyteen liittyvää stigmaa.

 

Olemme aloittaneet pitkäaikaistutkimuksen, jonka ensimmäinen kysely lähetettiin 9000 henkilölle eri tahoilla. Kyselyyn saimme vastauksia yhteensä 1500 henkilöltä. Tämän pilotinomaisen selvityksen kautta saimme syvemmän ymmärryksen yksinäisyyden ilmiöstä ja sen taustoista.

Katso videopuhe ja kuule kuinka tutkijatohtori
Siiri-Liisi Kraav puhui yksinäisyyden taustoista Frendie Kaverisovelluksen palkitsemistilaisuudessa.

Team Hugging

Vastuullisuus on kannustamista.

Frendie kannustaa niin yrityksiä kuin yksilöitä vaikuttamaan sosiaaliseen kestävyyteen omilla teoillaan ja ajatuksillaan, korostaen jokaisen roolia yhteiskunnallisessa vastuunkannossa.

Vastuullisuus 

on lukuja.

milj.

1

tapahtumaa sovelluksessa vuonna 2023.

20

tuhatta

Yli

sovelluksen latausta vuoden 2023 aikana.

Lähes

min.

40

vietetty sovelluksessa kuukaudessa
per käyttäjä.

Yksilön sekä yhteiskunnan yhteinen ponnistus onnistuu Frendien avulla

Frendie sitoutuu vahvasti sosiaalisen kestävyyden edistämiseen, tunnistaen sen laajan merkityksen yksilöille ja yhteiskunnalle. Sosiaalinen kestävyys kattaa monia näkökulmia, ja Frendie pyrkii vaikuttamaan positiivisesti seuraavilla tavoilla:

01

Ihmisten yleinen hyvinvointi

Frendie luo alustan, joka tukee ihmisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia mahdollistamalla merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamisen.

02

Oikeuden-mukaisuus ja tasa-arvo

Frendie edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla kaikille tasavertaiset mahdollisuudet yhteisölliseen vuorovaikutukseen, riippumatta taustasta.

03

Syrjinnän vastustaminen

Frendie torjuu ennakkoluuloja ja syrjintää tarjoamalla turvallisen ympäristön kaikille käyttäjilleen. Aktiivinen syrjinnän vastustaminen on olennainen osa vastuullista toimintaa.

04

Sosiaalisten tarpeiden tyydyttäminen

Frendie vähentää yksinäisyyttä tarjoamalla tehokkaan keinon sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen, edistäen samalla mielenterveyttä ja hyvinvointia.

05

Yhteisöllinen vaikuttavuus

Frendie näkee sosiaalisen kestävyyden laajana käsitteenä, joka vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen ja taloudelliseen kehitykseen. Hyvinvoiva yhteiskunta mahdollistaa ekologisempia päätöksiä ja kestävää taloutta.

"Arvostamme Frendien panosta kestävän kehityksen tukemiseen. Heidän sosiaalisen vastuullisuutensa liittyy saumattomasti laajempaan kestävyyden käsitteeseen, ja näemme sen positiivisen vaikutuksen niin työyhteisössämme kuin yhteiskunnallisestikin."

Pilottiasiakas

Ota yhteyttä

Vastuullisuutemme kulmakivet

Frendie Regular

Maksuton sovelluskaupasta ladattava ystäväpalvelu.

Frendie PRO

Sosiaalista hyvinvointia edistävä maksullinen palvelu & raportointiväline organisaatioille.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tiivis yhteistyö alan parhaiden yksinäisyystutkijoiden, lääkärien & ammattilaisten kanssa.

Vastuullisuus-
raportointi

Tutustu vuoden 2023 tekoihimme, lataa raportin tiivistelmä.

bottom of page