top of page

Viimeksi päivitetty 28.11.2023

Frendien
käyttöehdot:

1. Sovelluksen tarjoaja

Frendie kaverisovellusta (”Sovellus”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Social Welfare Consulting Oy (y-tunnus 3395990-4, osoite Fredrikinkatu 40 A 2, 00100 Helsinki), jäljempänä ”SWC Oy” tai ”me”.

 

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Sovellusta hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. SWC Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, suosittelemme lopettamaan Sovelluksen käytön.

 

3. Tietosuoja

Jos asennat Sovelluksen ja käytät sitä, keräämme Sovelluksessa antamiasi tietoja. Kaikki sovelluksen uudet käyttäjät kirjautuvat sovellukseen sähköpostillaan. Palveluamme koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä. SWC Oy noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

 

4. Sijaintitieto

Käyttäjän sijaintitietoa ei kerätä Sovelluksessa. Käyttäjä voi vapaaehtoisesti syöttää Sovelluksessa sijaintitietonsa omaan profiiliin.

 

5. Saatavuus ja Sovelluksen

mahdolliset käyttökatkokset Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä SWC Oy ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Sovellusta tai poistaa Sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

 

6. Vastuu Sovelluksen sisällöstä

Tarjoamme Sovelluksen ja sen sisällön sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. SWC Oy vastaa Sovelluksen toimituksellisen ja muun SWC Oy:n laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. SWC Oy ei valvo eikä moderoi Sovelluksen sisältöjä, eikä SWC Oy ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Sovellusta käyttöehtojen mukaisella tavalla. SWC Oy ei takaa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

 

7. Oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat SWC Oy:lle ja/tai sen lisenssinantajille. Sovelluksen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli SWC Oy ei toisin määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Sovellusta on käytettävä sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta olet Sovelluksen hankkinut.

 

8. Linkit muihin sivustoihin

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Sovellukseen yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

 

9. Käyttäjän aineistot

Emme tarkasta aineistojasi etukäteen ennen julkaisemista. Olet täysin vastuussa kaikista materiaaleista, joita lähetät tai jaat Sovelluksen kautta. Käytä mahdollisia yhteisöominaisuuksia vastuullisesti. Mikään yksittäisen käyttäjän Sovelluksen avulla levittämä aineisto ei edusta SWC Oy:n mielipidettä tai osoita SWC Oy:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

 

10. Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa SWC Oy:lle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan SWC Oy:lle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

 

11. Vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan SWC Oy:lle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. SWC Oy:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 

 

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

13. Irtisanominen ja ehtojen erillisyys

Käyttäjä voi irtisanoa Sovelluksen käyttöehdot poistamalla Sovelluksen ja lopettamalla sen käytön. Mahdolliset irtisanomista ennen tehdyt lataukset ovat voimassa latauksen tekohetkellä voimassaolleiden sopimusehtojen mukaisesti. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

 

14. Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme kaveri@kaverisovellus.fi.

bottom of page