top of page
Image by Alexander Grey

Yksinäisyyttä voi tuntea myös 
työpaikalla.

Työyksinäisyys voi vaikuttaa kielteisesti henkilön hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Frendie PRO hyvinvointipalvelu on suunniteltu erityisesti tukemaan työyhteisöjä ja kitkemään työyksinäisyyttä tehokkaasti.

Demo

Työyksinäisyyttä kokee joka neljäs.

Työyksinäisyys on Frendien tutkimustilaston perusteella suhteellisen yleistä, sillä noin 10 prosenttia tutkimuksiin osallistuneista kokee vahvaa työyksinäisyyttä ja ainakin 20 prosenttia kokee lievää työyksinäisyyttä. Tutkimme keväällä 2023 kyselytutkimusten avulla (N1900) kolmen organisaation työntekijöiden kokemuksia työyksinäisyydestä pilottien aikana.
 

Yksinäisyyteen liittyy virheellisiä käsityksiä esimerkiksi siitä, että yksinäisyys johtuisi aina puutteellisista sosiaalisista taidoista tai liittyisi yhteiskunnalliseen asemaan. Yksinäisyyttä voi kokea kuka tahansa. Suomessa sadat tuhannet ihmiset kokevat yksinäisyyttä.

Keskimäärin työyksinäisyyttä kokeva oli 5 sairauslomapäivää enemmän poissa työvuoden aikana. Yhden päivän hinta on 350 euroa.

Working Together

Kuka on työyksinäinen?

Ulkopuolisuuden tunne kohtaa herkästi etenkin uutta työntekijää ja alle kolmikymppisiä työntekijöitä. Myös etätyöskentely & hybridityö voivat aiheuttaa yksinäisyyttä. Yksin työskentelevä joutuu näkemään enemmän vaivaa hankkiakseen itselleen sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, jota työyhteisöissä työskentelevät kartuttavat päivittäin.

 

Uuden kasvon ottaminen osaksi työyhteisöä ja kaikkien työntekijöiden integroiminen työyhteisöön on työpaikalla ihan jokaisen niin työnantajan, esihenkilöstön kuin työntekijöiden yhteinen velvollisuus. Yksinkertaisetkin huomionosoitukset auttavat tulokasta tai ujoa ja vetäytyvää työntekijää pääsemään osaksi työhteisöä. 

 

Enemmän työyksinäisyyttä kokevat suoriutuvat työstään heikommin, auttavat kollegoitaan harvemmin, kärsivät enemmän työuupumuksesta ja kokevat vähemmän työn imua. (Lähde) Yhteisöllisyydellä ja sosiaalisella hyvinvoinnilla on siis merkityksellinen rooli organisaation  sosiaalisessa ilmapiirissä ja tiimityöskentelyssä, ja sitä kautta organisaation tehokkuudessa ja tuottavuudesa.

Työyksinäisyyden kokemista ehkäisivät kollegoiden kanssa viestiminen ja kollegoilta sekä esihenkilöltä saatava sosiaalinen tuki. Lisäksi työyksinäisyyttä kokevat toivovat enemmän kasvokkaista vuorovaikutusta kollegoiden ja esihenkilön kanssa sekä vaihtoehtoja helppoon digitaaliseen yhteydenpitoon.

Työyksinäisyyteen
on saatavilla apua: 

Frendie PRO

Frendie PRO -palvelu auttaa työnantajaa tunnistamaan omalla työpaikalla vallitsevan ongelman laajuutta ja vakavuutta. Palvelu tarjoaa myös tarvittavat työkalut ongelmaan tarttumiseksi. Frendie palvelun avulla työyhteisöjen jäsenten on mahdollista aktiivisesti etsiä samanhenkistä, samoja arvoja jakavia tai vaikkapa samankaltaisissa työolosuhteissa työskenteleviä ihmisiä ja olemaan heihin yhteyksissä.

Frendie-PRO_browse_mockup.png
Frendie-PRO_Tapahtumat_mockup.png
Frendie-PRO_Profiili-kehyksellä_mockup.png
Ota yhteyttä
bottom of page