top of page

Kaverisovelluksen onnistunut rahoituskierros - mukaan kovan luokan vastuullisia sijoittajia

21.12.2023

Kaverisovellus, johtava sosiaalisten suhteiden rakentamiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn tarkoitettu alusta, on saanut päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksen, joka päättyi syksyllä 2023. Rahoituskierroksen päätteeksi Kaverisovellus on saanut vahvan tuen vastuullisista sijoittajista jotka ovat: palveluyhtiö Barona, aikaisen vaiheen pääomasijoitusyhtiö Innovestor, enkelisijoittaja, lääkärikeskus Fenixin toimitusjohtaja ja perustaja, lääketieteen tohtori Iiro Välimäki.


Rahoituskierroksen myötä Kaverisovelluksen vähemmistöomistajat ovat tukemassa yhtiön kehitystä kohti tavoitetta olla vuonna 2024 johtava ennaltaehkäisevän yksinäisyystyön ja sosiaalisen hyvinvoinnin mahdollistaja Suomessa. Tämä vahvistaa yhtiön asemaa alalla, ja omistajien tuella Kaverisovellus pystyy tarjoamaan entistä parempia palveluja käyttäjilleen.

Palveluyhtiö Barona on tehnyt vähemmistösijoituksen Kaverisovellukseen nähdessään sen merkittävänä työkaluna sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteydenpidon edistämisessä. Tämä sijoitus vahvistaa Kaverisovelluksen roolia yksinäisyyden ennaltaehkäisijänä ja yhteisöllisyyden edistäjänä erityisesti työkontekstissa.


Lisäksi rahoituskierros on käynnistänyt kehitystyön, joka helpottaa lähestyvän EU-vastuullisuusvelvoitedirektiivin raportointia. Erityisesti työelämää kuormittavan työyksinäisyyden helpottaminen Kaverisovelluksen avulla on otettu vastaan suurella kiinnostuksella markkinassa.


Kaverisovelluksen perustajat Arla Joensuu ja Timo Kuusisto ovat iloisia saadessaan sijoitusten myötä puskureita, strategista tukea ja asiantuntijatiimiin apua. "Tämä on meille merkittävä saavutus, ja olemme sitoutuneita viemään Kaverisovelluksen uudelle tasolle yhdessä näiden arvokkaiden kumppaneiden kanssa," Joensuu toteaa.


Ensimmäinen ulkopuolisten sijoittajien sijoituskierros oli yhtiölle erityisen tärkeä ja opettavainen”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Timo Kuusisto.


Kaverisovellus kiittää kaikkia sijoittajiaan ja käyttäjiään tuesta sekä osallistumisesta yhtiön kasvutarinaan.

Kaverisovellus on suomalainen startup-yritys, joka tuottaa modernia hyvinvointipalvelua.

Yrityksestä:

Kaverisovellus on ennaltaehkäisevän yksinäisyystyön ja sosiaalisen hyvinvoinnin, sekä sosiaalisen vastuullisuuden raportoinnin pioneeri. Sovellus tarjoaa innovatiivisen tavan yhdistää ihmisiä ystävyyden löytämiseksi ja ylläpitämiseksi työ-, ja vapaa-ajalla. Kaverisovellus uskoo vahvasti vastuullisuuteen ja käyttäjien hyvinvointiin, mikä näkyy myös valittujen sijoittajien kautta.


102 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page