top of page

Akateeminen tutkimushanke - mitä se tarkoittaa startupille?

Updated: May 10

Mitä meille merkitsee, että palvelumme avulla tutkitaan aikamme suurinta ongelmaa ja erityisesti sen ratkaisua? Frendien yhteiskunnallinen velvoite on helpottaa yksinäisyyttä ja edistää sosiaalista hyvinvointia läpi leikaten koko yhteiskunnan. Toimintatapaamme kuuluu, että olemme koko ajan tekemisissä ruohonjuuritason ja loppukäyttäjien kanssa, ja aidosti tiedämme ja tunnemme aiheen sen kaikkine nyansseineen. Olemme itse tutkineet, innovoineet ja pilotoineet aiheen parissa jo vuosia ja tiedämme, miten ongelma tulee ratkaista skaalautuvasti. 


Yhteistyöllä kohti parempaa työympäristöä: Itä-Suomen yliopisto ja Frendie aloittavat ainutlaatuisen tutkimushankkeen työyksinäisyyden ratkaisemiseksi

Tilastokeskuksen mukaan melkein kolmasosa työikäisistä suomalaisista kokee yksinäisyyttä jatkuvasti tai suurimman osan ajasta. Yksinäisyys on haitallista sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Siksi tarvitaan kustannustehokkaita menetelmiä yksinäisyyden vähentämiseksi ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pitkittäistutkimuksen tarkoitus on selvittää voiko työpaikoilla tarjottavan mobiilisovelluksen avulla parantaa työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia ja ihmissuhteita sekä vähentää heidän yksinäisyyden kokemuksia ja kasvattaa sosiaalista verkostoa.

 

“Yksinäisyys nähdään nykyajan epidemiana, mutta näyttö yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävien interventioiden vaikuttavuudesta on kuitenkin rajallista. Tiedämme myös, että tyytymättömyys työpaikan ihmissuhteisiin voi vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin ja työtehoon. Tarvitaan kustannustehokkaita menetelmiä työikäisen yleisväestön sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi”, kertoo tutkijatohtori Siiri-Liisi Kraav.Yksinäisyys nähdään nykyajan epidemiana, mutta näyttö yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävien interventioiden vaikuttavuudesta on kuitenkin rajallista.

Olemme saaneet Frendien omissa tutkimuksissa selville, että yli 50 % työikäisistä kertoo, että työpaikalla työyksinäisyyttä tai siihen liittyviä aiheita ei oteta esille ollenkaan, että niistä vaietaan. Yli 80% vastaajista kuitenkin toivoi, että asiasta puhuttaisiin nimenomaan työnantajan toimesta. Asia on niin, että se ei katoa, vaikka sitä ei ajatella tai siitä ei puhuta. Työkulttuurin muutos vaatii tabujen purkamista ja asioiden, myös niiden vaikeiden, esille ottamista ja niistä puhumista.


Eräs Frendien tutkimus- ja pilottijakso toteutettiin Horeca-työntekijöille ympäri Suomea viime vuonna (2023). Vastaajien ikähaarukka oli noin parikymppisistä aina sinne 50-ikävuoteen. 19.5 % vastaajista kertoi, että yksinäisyyden takia on kokenut psyykkistä tai fyysistä oireilua.


Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävä tutkimushanke on osoitus, että aihe on erittäin ajankohtainen ja siihen todella on löydettävä ratkaisuja. Tutkimuksemme päärahoittaja on Työsuojelurahasto. Akateeminen tutkimus on tärkeää monista syistä, ja se vaikuttaa sekä yksilöihin että yhteiskuntaan laajemmin. Tutkimus on usein innovaatioiden ja teknologian kehityksen taustalla, toki tämän tiedämme, kun olemme luoneet tyhjästä Frendien konseptin ja hyvinvointi-sekä vastuullisuusteknologian. 


Uudet löydöt ja tutkimustulokset voivat johtaa uusiin yhteiskuntaa parantaviin muutoksiin, joita tietysti Frendie mobiilisovelluksella haluamme edistää. Vaikka akateemisen tutkimuksen tekeminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää, sen vaikutukset ovat laajat ja merkittävät. Se on tapa edistää tietoa, ymmärrystä ja yhteiskuntaa kokonaisuutena.


Aivan mahtavaa päästä mukaan osaksi yliopistotason akateemista hanketta. Pidämme teidät ajantasalla, miten tutkimuksemme edistyy, se on varma.


Alkavassa tutkimushankkeessa tutkitaan yhteiskunnallisen yrityksen kehittämän sosiaalisen hyvinvoinnin Frendie -palvelun vaikutusta yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen työpaikoilla. Työsuojelurahasto on tukenut tutkimusta 30000 eurolla. Tutkimus alkaa 1. toukokuuta 2024 ja kestää kokonaisuudessaan vuoden.

 

Lisää tietoa hankkeesta: 

 

Siiri-Liisi Kraav

Tutkijatohtori, 

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

p. 050 428 2086


13 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page