top of page

Kesätyöntekijät tulevat, oletko (varmasti) valmis? Löytyyhän teiltä strategia nuorten ryhmäyttämiseen.


Kesätyöt ovat monille nuorille ensimmäinen askel kohti työelämää. Tämä siirtymä voi olla sekä jännittävä että haastava, kun nuoret astuvat uuteen ympäristöön, jossa heidän odotetaan oppivan nopeasti ja sopeutuvan uusiin tilanteisiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että nuoret kokevat saavansa apua ja tukea, ja että heillä on joku, jolle jutella tarpeen tullen. Nuorten kesätyöntekijöiden ryhmäyttäminen ja sitouttaminen yrityksen henkilöstöön on olennainen osa menestyvää ja kestävää liiketoimintaa. Tässä blogikirjoituksessa käsittelen, miksi tämä on niin tärkeää ja miten yritykset voivat saavuttaa sen.

Yksi keskeinen tekijä, joka helpottaa nuorten siirtymää työelämään, on kesätyöntekijöiden ryhmäyttäminen ja sitouttaminen yrityksen vakituiseen henkilöstöön. Tämä ei ainoastaan paranna työpaikan ilmapiiriä ja lisää sen kautta myös tuottavuutta, vaan sillä on merkittävä vaikutus nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin, verkostoitumismahdollisuuksiin ja ystävyyssuhteiden syntymiseen. Sosiaalinen hyvinvointi on olennainen osa koko henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työpaikalla vietetään suuri osa päivästä, ja siksi on tärkeää, että ympäristö on sellainen, jossa työntekijät tuntevat olonsa mukavaksi ja hyväksytyksi. Nuorille kesätyöntekijöille tämä merkitsee erityisen paljon, sillä he ovat usein uusin tulokas yrityksessä ja mahdollisesti täysin uusi myös työelämässä ylipäätään.


Nuoret kesätyöntekijät ovat tulevaisuuden työvoimaa


Panostamalla nuorten ryhmäyttämiseensä ja sitouttamiseensa yritykset voivat rakentaa vahvan pohjan tulevaisuuden menestykselle. Ensivaikutelma kesätyössä voi muokata nuorten asennetta työtä ja työelämää kohtaan pitkällä aikavälillä. Positiivinen kokemus, jossa he tuntevat olonsa tervetulleiksi ja osaksi tiimiä, voi kannustaa heitä jatkamaan työskentelyä alalla ja kehittämään uraansa. Kasvattamalla omia tulevia ammattilaisiaan yritykset voivat varmistaa, että niillä on tarvittava osaaminen ja resurssit tulevaisuudessa. Tämä on erityisen tärkeää aloilla, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta.


Hyvä ensivaikutelma voi myös vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta tulevaisuudessa, kun nuoret palaavat mielellään samaan työpaikkaan tai suosittelevat sitä muille. Työnantajamielikuva kirii nuorten, pian työelämään vakituisesti astuvien opiskelijoiden keskuudessa yrityksen panostuksesta riippuen negatiivisessa tai positiivisessa valossa - kummassa parrasvalossa haluat teidän yrityksenne paistattelevan?Miten ryhmäyttämistä ja sitouttamista voi edistää yrityksessä?


Ryhmäyttäminen auttaa luomaan yhteisöllisyyden tunnetta ja vähentää yksinäisyyden tunteita. Kun nuoret tuntevat kuuluvansa joukkoon ja tietävät, että heillä on tukiverkosto työpaikalla, heidän itsetuntonsa ja hyvinvointinsa paranevat. Tämä puolestaan heijastuu heidän työmotivaatioonsa ja -suoritukseensa positiivisella tavalla. Kuinka tätä sitten voidaan edistää yrityksessä?


Ethän tee ainakaan näitä kolmea virhettä:

  1. Ei perehdytystä. Perehdyttäjä on yleensä kesätyöntekijän ensimmäinen kontakti työpaikalla. Ilman sen järjestämistä, nuorelta jää helposti puuttumaan ensimmäinen apu, tuki ja turva yrityksessä. Perehdyttäjä on usein myös se henkilö, joka tutustuttaa kesätyöntekijän myös muihin työntekijöihin, jolloin nuoren sosiaalinen verkosto yrityksessä voi laajentua.

  2. Kylmiltään syvään päätyyn. Mikään ei ole ahdistavampaa kuin tupsahtaa työpaikalle, jossa kukaan henkilöstöstä ei ole ollut tietoinen tulostasi. Muistathan siis informoida vakituista henkilökuntaa uuden työntekijän saapumisesta ja järjestää kesätyöntekijälle organisoidun ensimmäisen työpäivän, johon kuuluu hänen esittelynsä muulle organisaatiolle.

  3. Vastuun vierittäminen nuorten harteille. Nuorten kannustaminen ja rohkaiseminen oma-aloitteisuuteen on tärkeää työympäristössä. Ethän kuitenkaan vieritä kaikkea vastuuta nuoren harteille. Uusimpana tulokkaana jo ryhmäytyneeseen henkilöstöön voi olla haastavaa ja pelottavaa tulla, eikä moni uskalla lähestyä muita vaikka haluaisikin. Muistathan siis kannustaa myös vakituista henkilöstöä ottamaa nuoret mukaan kahvipöytäkeskusteluihin, lounaalle ja tiimitöihin.


Mitä puolestaan voi tehdä ryhmäyttämisen ja sitoutumisen edistämiseksi:

  • Tervetuliaistilaisuudet: Järjestä rento tervetulotilaisuus, joissa uudet kesätyöntekijät esitellään muulle henkilöstölle ja he voivat tutustua toisiinsa sekä vakituisiin työntekijöihin.

  • Tervetulopaketti: Tarjoa kattava tervetulopaketti ja järjestä orientaatio, jossa nuoret saavat tarvittavat tiedot yrityksestä, sen kulttuurista ja käytännöistä.

  • Mentorointiohjelmat: Perusta mentorointiohjelmia, joissa kokeneemmat työntekijät ohjaavat ja tukevat nuoria kesätyöntekijöitä.

  • Yhdessä työskenteleminen: Kannusta nuoria työskentelemään tiimeissä ja osallistumaan yhteisiin projekteihin, mikä edistää yhteistyötä ja tutustumista.

  • Viestintäkanavat & jatkuva kommunikointi: Hyödynnä sosiaalista mediaa ja yrityksen sisäisiä viestintäkanavia, jotta nuoret voivat pitää yhteyttä ja jakaa kokemuksiaan niin keskenään kuin muunkin henkilöstön kanssa. Tähän oiva työkalu on Frendie PRO -sovelluksemme.

  • Afterwork- ja vapaa-ajan tapahtumat: Järjestä vapaa-ajan tapahtumia, kuten afterwork-tilaisuuksia, urheilutapahtumia tai retkiä, joissa nuoret voivat viettää aikaa koko henkilöstön kesken myös epävirallisemmissa ympäristöissä.Nuorten kesätyöntekijöiden ryhmäyttäminen ja sitouttaminen on investointi, joka tuottaa moninkertaisesti takaisin. Se luo positiivisen ja motivoivan työympäristön, edistää työntekijöiden pysyvyyttä ja kehittää tulevaisuuden osaajia. Yritykset, jotka panostavat tähän, huomaavat pian, että he eivät ainoastaan tee yhteiskunnallista hyvää auttamalla nuoria rakentamaan heidän työuriaan, vaan myös vahvistavat omaa kilpailuasemaansa pitkällä aikavälillä. Mikset siis olisi edelläkävijä ja ottaisi Frendie PRO -palvelua käyttöön jo tänään varmistaen henkilöstösi ryhmäytymisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin?


Ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää siitä kuinka me voimme auttaa yritystäsi ryhmäyttämään ja sitouttamaan niin osa-aikaista kuin vaiktuista henkilöstöänne Frendie PRO -palvelumme avulla.


 


Frendie PRO on edelläkävijän askel kohti henkilöstön

sosiaalista

hyvinvointia.
21 views

Comentários


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page