top of page

Kysymyksiä ja vastauksia Barona Frendie PRO -sovelluksesta:

Q&A Barona PRO

Kysymyksiä ja vastauksia Barona Frendie PRO -sovelluksesta:
Kannustavat ja tukea tarjoavat työkaverit ovat työhyvinvoinnin keskeisiä
rakennuspalikoita. Frendie PRO:n avulla haluamme aktiivisesti ennaltaehkäistä työntekijöidemme yksinäisyyttä ja tarjota helpon kanavan uusien ystävyyssuhteiden rakentamiseen. Frendie PRO:n kautta voit tutustua muihin baronalaisiin ja Frendie-sovelluksen käyttäjiin. Uusi ystävä voi olla klikkauksen päässä!

1. Mikä sovellus on?

Barona Frendie PRO -sovellus on puhelimeen ladattava sovellus, joka
on suunnattu erityisesti työikäisille aikuisille. Se tarjoaa
mahdollisuuksia ystävyyssuhteiden luomiseen ja yhteisön
rakentamiseen. Frendie PRO on digitaalinen ystävyyssovellus, joka on
moderni ratkaisu ystävyyssuhteiden luomiseen ja yhteisön
rakentamiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.

2. Mistä saan tarvittavan PRO-koodin sovelluksen käyttöön?
Voit saada PRO-koodin Baronan intrasta tai Frendien
asiakaspalvelusta osoitteesta: info@frendie.fi

3. Onko sovellusta turvallista käyttää?
Kyllä, sovellus on suomalaisen yhteiskunnallisen yrityksen tuottama ja
tietoturvallisesti rakennettu palvelu. Turvallisen keskustelun ja
kohtaamisen periaatteita noudattamalla varmistetaan mukava
käyttökokemus.

4. Millä kielillä sovellus toimii?
Sovellus toimii sekä suomeksi että englanniksi ja sitä voi käyttää 32
maassa Euroopassa.

5. Maksaako PRO-sovelluksen käyttö?
Sovelluksen käyttö on maksutonta Baronan työntekijöille, kun käytössä
on saatu PRO-koodi. Frendie on yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää
digitaalisia ratkaisuja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja
yksinäisyyden ehkäisyyn. Barona haluaa olla edistämässä hyvinvoivaa
ja sosiaalisesti vastuullista työelämän kulttuuria.

6. Miten voin saada teknistä tukea ja asiakaspalvelua Barona Frendie PRO -palveluun liittyen?
Teknistä tukea ja asiakaspalvelua Frendie PRO -palveluun saa
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa info@frendie.fi. Lisäksi
voit tutustua palveluun Frendien verkkosivuilla, joilta löytyy runsaasti tietoa palvelusta ja sen toiminnasta.
Toiminnallisuudet PRO toiminnallisuudet
Akatemiasta lisätietoa

 


🇬🇧 ENG
Questions and Answers about Barona Frendie PRO Application:
Encouraging and supportive colleagues are key building blocks
for employee well-being. Through Frendie PRO, we actively
aim to prevent loneliness among our employees and provide an
easy channel for building new friendships. With Frendie PRO,
you can get to know other Barona employees and Frendie app
users. A new friend could be just a click away!


What is the application?
Barona Frendie PRO is a mobile application designed specifically for working-
age adults. It provides opportunities for creating friendships and building a
community. Frendie PRO is a digital friendship app, offering a modern solution for creating friendships and building a community both in work and leisure.

 

Where can I get the necessary PRO code to use the application?
You can obtain the PRO code from Barona's intranet or Frendie's customer service at info@frendie.fi.


Is the application safe to use?
Yes, the application is produced by a Finnish social enterprise and built with
security in mind. By adhering to principles of safe conversation and
interaction, we ensure a pleasant user experience.


In which languages does the application operate?
The application operates in both Finnish and English and can be used in 32
European countries.

 

Is there a cost for using the PRO application?
The use of the application is free for Barona employees when using the
received PRO code. Frendie is a social enterprise developing digital solutions to support social well-being and prevent loneliness. Barona aims to promote a culture of well-being and social responsibility in the workplace.


How can I receive technical support and customer service related to Barona Frendie PRO service?
Technical support and customer service for Frendie PRO can be obtained by
contacting customer service at info@frendie.fi. Additionally, you can learn
more about the service on Frendie's website you can find ample information about the service and its operations.

bottom of page