top of page

Lehtori Juha Havukumpu nousee Frendien Senior Advisoriksi

Helsinki, 16.2.2024


Metropolia Ammattikorkeakoulu ja kaverisovellus Frendie aloittavat jälleen tiiviin
yhteistyön uudella kierroksella Frendien kehitystä. Tämä yhteistyö on osa
Metropolian Minno-konseptia, joka sai tammikuussa 2024 Maailman

Lehtori Juha Havukumpu on toiminut keskeisessä roolissa Frendie-palvelun

kehittämisessä tukena ja neuvonantajana. Havukummun sekä Frendien perustajien

Timo Kuusiston ja Arla Joensuun yhteistyö on ollut intohimoprojekti, jossa yhdistyy

vahva halu löytää aitoja ratkaisuja yhteen yhteiskuntamme suurimmista ongelmista

– yksinäisyyteen.


“Juha Havukummun asiantuntemus ja kokemus ovat olleet korvaamattomia Frendie-

tiimille. Hänen roolinsa Senior Advisorina tuo meille syvempää ymmärrystä ja

ohjausta, miten voimme parhaiten edistää palvelumme kehitystä ja sen vaikutusta

käyttäjiemme elämään”, sanoo Timo Kuusisto, Frendien perustaja.


Metropolian opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä Frendie-palvelua jo usean

vuoden ajan. Tämä yhteistyö on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden päästä

käsiksi aitoihin työelämän haasteisiin ja oppia tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja.

Projektissa mukana olevat opiskelijat saavat arvokasta kokemusta monialaisesta

tiimityöstä ja pääsevät soveltamaan oppimaansa käytäntöön Frendie-palvelun

kehityksessä. Tämä yhteistyö vahvistaa Metropolian roolia yhteiskunnallisesti

vaikuttavana oppilaitoksena.


Havukumpu palkittiin Frendien ennaltaehkäisevän yksinäisyystyön ja sosiaalisen hyvinvoinnin sertifikaatilla.Kuva:PetriHakala.

Lisätietoja: Arla Joensuu arla@kaverisovellus.fi
55 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page