top of page

1500 vastaajaa ei voi olla väärässä - yksinäisyyden helpottamiseen vaaditaan ratkaisuja

Haluamme yhteiskunnallisena yrityksenä jakaa kanssanne mielenkiintoisia havaintoja, jotka olemme saaneet Kaverisovelluksen omasta yhteisöstä sekä eri sidosryhmien kanssa tekemistä kyselyistä kevään 2023 aikana. Olemme lähettäneet kyselyn noin 9000 henkilölle eri tahoilla, ja olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet vastauksia yhteensä 1500 henkilöltä. Näiden vastausten kautta olemme saaneet paremman käsityksen siitä, miten yksinäisyyden kokeminen ja sen esiin tuominen koetaan.

"Joo, totta puhuen mä oon vähän empinyt jakaa omia fiiliksiä yksinäisyydestä. Se on jotenkin semmoinen henkilökohtainen juttu, ja vaikka digitaalisten palveluiden avulla vois helpottaa, niin ei mua oo hirveesti huvittanut mennä siitä julkisesti puhumaan."

Vastausten perusteella olemme huomanneet, että yksinäisyyden tunnistaminen ja siitä puhuminen ovat monille vaikea aihe, josta ei niin mielellään puhuta. On ilmeistä, että yksinäisyyden tabu on edelleen vahva, ja monet eivät halua tuoda asiaa esiin julkisesti tai edes anonyymisti. Yksinäisyys koetaan herkkänä ja vaikeana aiheena, joka määrittää monien arkea ja elämää. Tämä näkyy siinä, että monet vastaajat painottivat enemmän ratkaisujen löytämistä, kuten uusien kaverien löytämistä, kuin itse yksinäisyyden tunnistamista.

"Vähän on ollut ristiriitaisia fiiliksiä. Ei oo helppoa myöntää edes itselleen, että saattais olla vähän yksinäinen. Sitä en oo vielä tullut miettineeks, miten voisin tuoda sen julkisesti esiin, ei oo tuntunut prioriteetilta. Enemmän kiinnostais ne ratkaisut ja konkreettiset vinkit, miten pääsisi eroon siitä yksinäisyydestä."

On tärkeää korostaa, että vastaukset ovat tulleet suoraan teiltä, käyttäjiltämme ja eri sidosryhmiltä oppilaitoksilta, työpaikoilta, vapaa-ajalta, ja hyvin erilaisista elämäntilanteista. Ne heijastavat monimuotoisia ajatuksia ja tuntemuksia, joita yksinäisyyden käsittelemiseen liittyy. Olemme otettuja siitä, että olette jakaneet näitä ajatuksia kanssamme, ja ne auttavat meitä kehittämään toimintaamme entistä paremmin.


"Oon kyllä miettinyt, että voisiko digitaaliset jutut auttaa mua yksinäisyyden kanssa. Mutta silti mä jotenkin aristan avautua siitä. Ei kai kukaan halua myöntää olevansa yksinäinen, vaikka se onkin ihan normaalia ajoittain. Mut kaverit ja uudet tuttavuudet kiinnostaa enemmän kuin miettiä, miten yksinäisyys mua vaivaa."

Jokaisella yhteisöllä, oli se sitten työpaikka, harrastusyhteisö, liitto, oppilaitos tai kunta, on merkittävä rooli yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä ja aiheen normalisoinnissa. Yksinäisyyden tabun rikkomiseksi tarvitaan avointa keskustelua ja asenteiden muutosta kaikilla tasoilla.

Jatkamme yhteistyötä oman tiimin kehittäjien, lääkäreiden sekä yksinäisyyden tutkijoiden kanssa. Pyrimme ensin saamaan parempaa ymmärrystä yksinäisyyden ilmiöstä ja sen taustoista pilotinomaisen selvityksen kautta. Tämän pohjalta valmistelemme kaksivuotista pitkäaikaiseurantatutkimusta, joka auttaa meitä syventymään yksinäisyyden problematiikkaan ja tarjoamaan keinoja sen havainnoimiseen ja lievittämiseen erityisesti digitalisaation avulla.


"Nuorempana ei olisi tullut mieleenkään myöntää yksinäisyyttä. Nyt iän karttuessa olen alkanut harkita, että voisko digijutut auttaa. Silti se on tosi herkkä asia, enkä varmaan haluaisi julkisesti siitä kertoa. Enemmän kiinnostaa ne konkreettiset vinkit ja ratkaisut, tapahtumat, miten voi saada uusia kontakteja."

Kun yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja aiheen normalisointiin panostetaan yhteisöissä, luodaan vahvempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tukiverkostoja. Yhteisöjen tulee tunnistaa, että jokaisella on rooli yksinäisyyden torjunnassa ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä. Kun aiheesta tulee osa normaalia keskustelua ja toimintaa, se voi auttaa murtamaan tabun yksinäisyyden ympäriltä ja rohkaista yksilöitä hakemaan apua tarvittaessa.


"Yksinäisyyttä ei oo kiva myöntää, ja enpä oo oikein hirveesti jaksanut miettiä, miten sen vois tuoda esiin. Kavereiden löytäminen on se juttu, mikä kiinnostaa eniten. Jos joku sovellus auttais siinä, se ois mahtava homma!"


"Joo, en kyllä haluis tunnustaa kellekään, että voisin olla yksinäinen. Se tuntuu jotenkin nololta. Jos koulussa asia otetaan esiin voin puhua.”


"Yksinäisyys on semmoinen aihe, jota ei oo helppo tuoda esiin. Se vaatii paljon rohkeutta. Mun mielestä olis tosi hyvä, jos joku palvelu auttais siinä. En kuitenkaan välttämättä haluais kertoa siitä julkisesti. Mutta jos siitä sais apua, niin mikäs siinä!"


Vastaukset kertovat, että yksinäisyyden kokemuksen myöntäminen ja siitä puhuminen voi olla monelle vaikeaa ja herkkää. Sen sijaan ratkaisut ja konkreettiset keinot yksinäisyyden helpottamiseksi kiinnostavat enemmän. Digitaaliset palvelut voivat tarjota tukea ja mahdollisuuksia uusien yhteyksien luomiseen, mikä monille on tärkeämpää kuin yksinäisyyden tunnustaminen julkisesti.


Kiitos jälleen osallistumisestanne ja avoimuudestanne. Teidän panoksenne auttaa meitä luomaan entistä parempaa palvelua ja ratkaisuja yksinäisyyden haasteiden käsittelemiseen.


Kaverisovelluksen tiimi

40 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page