top of page

Vuonna 2023

Frendie Luxemburgissa

Luxemburg, pieni mutta monikulttuurinen maa, on pitkään houkutellut expatteja ympäri maailmaa työn perässä. Vaikka maa tunnetaan avoimuudestaan ja vastaanottavaisuudestaan, expattien todellisuus voi olla monisyinen, erityisesti yksinäisyyden näkökulmasta. Superlaiffi on käynnistänyt hankkeen Luxemburgissa, jossa Kaverisovellus pyrkii vastaamaan expattien henkisen hyvinvoinnin haasteisiin.

Testaamassa palvelun tarvetta Eurooppalaisessa ympäristössä.

Seuraamme Kaverisovelluksen tarvetta ja vastaanottoa Luxemburgissa, Euroopan sydämessä. Testaamme, miten palvelumme vastaa expattien yksinäisyyden haasteisiin ja tarjoaa ratkaisuja eurooppalaisessa monikulttuurisessa ympäristössä. Olemme sitoutuneet luomaan yhteisöllisen alustan, joka vahvistaa henkistä hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta expattien keskuudessa.

Lisätietoja hankkeesta:  0456567065  |  kaveri@kaverisovellus.fi

Tausta

Yksinäisyyden haasteita

Expateista jopa 30% kokee eriytymisen tunnetta joskus, usein tai jatkuvasti, mikä on korkea luku verrattuna paikallisväestöön. Erityisesti introvertit voivat kokea vaikeuksia yhteyksien luomisessa, sillä sosiaaliset verkostot eivät synny luontaisesti. Covid-19-pandemian aikana yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden kokemukset kasvoivat merkittävästi Luxemburgissa.

Tulokset

Haastattelut

Hankkeen keskiössä olivat haastattelut neljän erilaisen organisaation kanssa, jotka tarjosivat eri näkökulmia expattien kokemuksiin Luxemburgissa. Willner Coachingin mukaan yhteyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen puuttuminen on suurin syy yksinäisyyden kokemuksiin. Lux-Relo taas tarjoaa tukea perheille sopeutumisessa, erityisesti lapsiperheille, kun taas Luxembourgin Institute of Science and Technology (LIST) kertoi huippuasiantuntijoiden piirissä koettavasta yksinäisyydestä.

Pähkinän-kuoressa

Tuloksista nousee esiin, että erityisesti IT-osaajat ja lapsettomat perheet voivat kokea itsensä yksinäiseksi. Esihenkilöiden rooli on keskeinen siinä, miten tiimin jäsenet otetaan mukaan. Kuehne+Nagel (K+N) osoittaa, että tiimit voivat järjestää aktiviteetteja, mutta haasteena on uusien työntekijöiden integroiminen.

B2B-näkökulma

Frendie 
kansainvälisissä organisaatioissa

Kansainväliset organisaatiot ovat hedelmällinen kohderyhmä expattien tukemisessa Luxemburgissa. Erityisesti ne, jotka rekrytoivat keski-johdon asiantuntijoita muualta maailmasta, tarvitsevat keinoja tehdä maahanmuutto ja sosiaalinen integraatio sujuvaksi osaksi rekrytointiprosessia.

Yhteenveto

Jatkokehitys-tarpeet

Kaverisovellus-hanke Luxemburgissa tarjoaa arvokasta tietoa expattien haasteista ja henkisen hyvinvoinnin tarpeista. Tulokset toimivat pohjana Kaverisovelluksen kehittämiselle ja sen tarjoamiselle maailmanlaajuisesti. Taistelu yksinäisyyttä vastaan on vasta alussa, mutta jokainen askel kohti yhteyden luomista on askel kohti parempaa huomista.

bottom of page