top of page
pexels-monstera-production-5273662.jpg

Sosiaalisen vastuun raportointi Frendie PRO-palvelulla.

Frendie PRO -vastuullisuusteknologiapalvelu on suunniteltu helpottamaan yrityksenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -vastuullisuusraportointia EU-direktiivien mukaisesti.

Viesti yrityksenne sosiaalisesta vastuusta 
EU-direktiivien mukaisesti.

Frendie PRO tuottaa asiakkaillemme vuosittain CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -raportin, joka kertoo yrityksen panoksesta sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, sekä oman organisaation että yhteiskunnan näkökulmasta. Raportti täyttää EU-direktiivin uuden kaksoisolennaisuusperiaatteen velvoitteen, ja se perustuu Frendie vastuullisuusteknologian käyttäjiltä saatuun dataan.

Vaikuttavuus.

Yksinäisyys on vakava ongelma, joka koskettaa monia. Yksinäisyys koskettaa arjessa joka kolmatta, ja työyksinäisyys joka neljättä.

 

Frendie PRO:n avulla olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia: 15% käyttäjistämme on löytänyt uusia ystäviä, ja peräti 2/3 suosittelee palveluamme. Tämä osoittaa, että Frendie on tehokas työkalu sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä ja (työ)yksinäisyyden torjunnassa.

CSRD-velvoite.

Uutena vaatimuksena CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) edellyttää yritysten edistävän ja osoittavan sosiaalista vastuutaan. CSRD:n avulla pyritään helpottamaan organisaatioiden, kuluttajien ja muiden sidosryhmien kestävyyden arviointia.

 

Frendie PRO -vastuullisuusteknologiapalvelu mahdollistaa sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen omassa yhteisössänne ja tarjoaa luotettavaa dataa vastuullisuusraportointiinne.

Yhteiskunta-vastuu

Frendien avulla yrityksenne voi kestävästi edistää yhteiskunnallista hyvinvointia. Palvelumme tarjoaa maksuttoman peruskäyttöversion vapaa-ajalle, mikä edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja tarjoaa vertailudataa CSRD-raportointiinne.

Frendie PRO -palvelu voi olla avuksi CSRD-vastuullisuusraportoinnissanne ja edistää sosiaalista hyvinvointia niin organisaatiossanne kuin yhteiskunnassamme laajemminkin.

Hinnoittelu & käytäntö.

Frendie PRO -palvelun hinnoittelumalli on suunniteltu siten, että se on oikeudenmukainen ja skaalautuva yrityksen koon mukaan. Palvelu perustuu kuukausimaksuun, joka takaa jatkuvan kehityksen, tietoturvallisen ylläpidon, asiakaspalvelun sekä raportoinnin.

Palvelu on suunniteltu helpottamaan sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä työyhteisössä. On tärkeää huomata, että Frendie PRO -palvelua ei integroida suoraan yrityksen omaan ICT-järjestelmään, vaan se on erillinen ja vapaaehtoinen työsuhde-etu. 

Kokemuksemme perusteella noin 35% yrityksen työntekijöistä lataa ja käyttää Frendie PRO -palvelua.

Vuosittainen CSRD-raporttimme antaa asiakkaillemme selkeän kuvan siitä, miten heidän investointinsa Frendie PRO -palveluun on tuottanut konkreettisia tuloksia sosiaalisen vastuun alueella. Tämä auttaa yrityksiä osoittamaan sitoutumisensa vastuulliseen toimintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä omassa organisaatiossaan että laajemmassa yhteiskunnassa. Vertailudatan avulla yritys pystyy arvioidaan toimintansa vaikuttavuutta. Autamme yrityksiä vahvistamaan sosiaalista hyvinvointia tulosten perusteella.

Raportti antaa asiakkaillemme selkeän kuvan siitä, miten heidän investointinsa Frendie PRO -palveluun on tuottanut konkreettisia tuloksia sosiaalisen vastuun alueella niin omassa organisaatiossaan kuin laajemmin yhteiskunnassa.

bottom of page