top of page

Kaverisovelluksen kehittäneelle Superlaiffi Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

Tiedote 27.5.2022


Kaverisovelluksen kehittäneelle suomalaiselle start up -yritys Superlaiffi Oy:lle on myönnetty arvostettu Yhteiskunnallinen Yritys -merkki 25.5.2022. Yhteiskunnalliset yrityksen toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Kaverisovellus on kehitetty helpottamaan yhteiskuntaa piinaavaa yksinäisyyden kokemusta, jota kokee joka toinen kansalainen. Merkin myöntää Suomalaisen työn liitto ja valinnan tekee puolueeton valitsijaraati tarkoin ehdoin.

“Olemme ylpeitä ja nöyriä tästä tunnustuksesta. Tämä auttaa taas jaksamaan Kaverisovelluksen rakentamista, ideoimaan uutta ja tunnistamaan myös vastuullisia kumppaneita tekemään mullistavia asioita kanssamme”, kommentoi idean äiti Arla Joensuu iloisena.


“Kaikki illat, viikonloput ja ne tuhannet tunnit, joita olemme tähän työhön käyttäneet, eivät ole menneet hukkaan, kun saamme aikaan sen, että mahdollisimman moni tunnistaa ja tunnustaa sen tosiasian, että me nykyajan ihmiset olemme tosi yksinäisiä ja voimme siksi tosi huonosti. Se, että asiaa tehdään näkyväksi, on ensiaskel siihen, että saamme ihmiset käyttämään Kaverisovellusta ja löytämään uusia ystäviä. Merkin saaminen tuntuu tosi hyvälle.”


“Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta”, kerrotaan valitsijaraadista.

“Nämä yritykset harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja merkin voi saada yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia.”Myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää


Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta .Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto ry. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhyemmäksi ajaksi. Merkin käyttöoikeuteen vaadittavat tiedot tarkistetaan yrityksiltä vuosittain.


Kaverisovellus on suomalainen yksinäisyystyön innovaatio, jonka tarkoitus on helpottaa ihmisten kohtaamista maksuttoman digitaalisen palvelun avulla. Sovelluksen avulla voi löytää ystäviä ja turvallisen yhteisön verkko-tai liveystävyyden tueksi. Sovellus on lanseerattu pilottikäyttöön syksyllä 2021 ja palvelun on ottanut käyttöön lähes 7000 aikuista ympäri Suomen lähes 200:lla paikkakunnalla. Kehittyneempi Kaverisovellus 2.0 -mobiiliversio julkaistaan kesällä ja apin voi ladata tämän jälkeen sovelluskaupoista käyttöönsä. Palvelu on maksuton.


Lisätietoja:

Kaverisovellus Timo Kuusisto

Puh. 044-577 3477

app.kaverisovellus.fi

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin ensisijaiset myöntämisedellytykset:

 • Yhteisön tarkoitus on tuottaa liiketoiminnallaan yhteiskunnallista hyvää.

  • Yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen tavoitteen tulee olla avoimesti kerrottu.

 • Suurin osa yhteisön voitosta käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen.

  • Yhteisön tulee sijoittaa voittoaan takaisin yhteisön toimintaan tai ohjata voittoa yleishyödylliseen tarkoitukseen/yhdistykselle. Tämä voidaan todeta rajoitetun voitonjaon kirjauksella yhtiöjärjestykseen tai muulla vastaavalla selvityksellä.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toissijaiset myöntämisedellytykset:

 • Yhteisössä on yhteiskunnalliseen tehtävään liittyvä toimintatapa.

  • Esimerkiksi palvelu (kuten sosiaalinen innovaatio), tuote, tuotanto, liiketoimintamalli, markkinointi, projekti, kohderyhmä tai johtaminen.

  • Yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidaan ja mitataan.

 • Liiketoiminta on avointa ja hyvän hallintotavan mukaista.

  • Liiketoiminnasta viestitään avoimesti ja läpinäkyvästi.

  • Työnantajana yhteisö pyrkii tukemaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta, osaamisen vahvistamista ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.

  • Yhteisö pyrkii toimimaan vastuullisesti ympäristön ja eri sidosryhmien suuntaan.339 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page