top of page

Sosiaalinen hyvinvointi edellyttää tekoja meiltä kaikilta

Yksinäisyys on tunne, joka voi vaivata meitä monin eri tavoin – kotona, koulussa, työpaikalla. Yksinäisyydellä voi olla merkittäviä vaikutuksia henkilön hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Frendie PRO -hyvinvointipalvelu on suunniteltu erityisesti tukemaan yhteisöjä ja kitkemään yksinäisyyttä tehokkaasti.


Usein yksinäisyyteen liittyy virheellisiä käsityksiä siitä, että se olisi seurausta puutteellisista sosiaalisista taidoista tai yhteiskunnallisesta asemasta. Totuus kuitenkin on, että kuka tahansa voi kokea yksinäisyyttä – ja Suomessa valitettavasti monet tekevätkin niin.

Kuka kokee yksinäisyyttä?

(Työ)yksinäisyyden varjo voi laskeutua erityisesti uusien työntekijöiden ja alle kolmekymppisten harteille. Etätyöskentely ja hybridityömallit voivat myös lisätä yksinäisyyden tunnetta. Yksin työskentelevät joutuvat usein näkemään enemmän vaivaa luodakseen yhteenkuuluvuuden tunnetta, jota työyhteisöissä työskentelevät kokevat päivittäin.


Yhteisöllisyyden merkitys opiskelu- ja työhyvinvoinnille:

Uuden työntekijän ja uuden opiskelijan integroiminen osaksi uutta yhteisöä on jokaisen oppilaitoksen ja työpaikan velvollisuus. Yksinkertaisetkin huomionosoitukset voivat auttaa uutta tulokasta tai ujoa työntekijää tuntemaan itsensä osaksi työyhteisöä.
Frendie PRO -palvelun avulla pyrimme tarjoamaan konkreettisen ratkaisun yksinäisyyden haasteisiin. Palvelumme kannustaa vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon yhteisön jäsenten välillä, vahvistaen samalla yhteisöllisyyden tunnetta ja sosiaalista verkostoa.


Yksinäisyyden vaikutukset voivat olla merkittäviä, mutta yhdessä voimme torjua sitä tehokkaasti. Frendie PRO tarjoaa työkalun, jonka avulla voimme vahvistaa työyhteisöjen sosiaalista ilmapiiriä ja tukea jokaisen hyvinvointia.


14 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.