top of page

Näyttelijä Anna-Maija Tuokolle ystävyys on iso osa elämää

Jo niistä ajoista lähtien, jolloin me ihmiset asuimme vielä luolissa, olemme tarvinneet ympärillemme turvaverkostoa. Omaa laumaa. Lajitoverimme ovat olleet yksi elinehdoistamme, keino selviytyä. Vaikka olemmekin vuosien aikana tulleet kehityksessä pitkälle, ovat ystävät edelleen elämän yksi tärkeistä hyvinvointimme perustoista ja yksinäisyys taas eräs aikamme petoeläimistä. Lue, millaisia kokemuksia Kaverisovelluksen ystävyyslähettiläs Anna-Maija Tuokolla on yksinäisyydestä sekä ystävyydestä.


Monissa elokuva- ja televisiotuotannoissa esiintynyt näyttelijä Anna-Maija Tuokko muutti opiskelija-aikoina pienestä Viialan kunnasta pääkaupungille Helsinkiin. Muutos oli suuri, aikaisemmin kotiseudulla kaikki tunsivat toisensa. Helsingissä ei välttämättä tutustu edes omaan seinänaapuriinsa. Valmista sosiaalista piiriä ei ollut ympärillä eikä Tuokko tuntenut koulun ulkopuolelta ketään. Ensimmäiset opiskeluvuodet toivatkin Tuokon arkeen aivan uuden olotilan: yksinäisyyden.


Elämänmuutokset saattavat tuoda mukanaan yksinäisyyttä


Usein ihmiset saattavatkin kokea yksinäisyyttä elämänmuutosten kohdalla. Opiskelijoilla yksinäisyys voi korostua opintojen aloittamisen myötä, vanhemmilla ihmisille lähipiiri vähenee usein luonnollisista syistä. Työt tai parisuhde saattavat kuljettaa ennestään tuntemattomalle paikkakunnalle. Myös uudet elämäntilanteet voivat ajaa ihmisen erilleen entisistä sosiaalisista suhteista.


Tuokolla sopeutuminen uuteen arkeen vei muutaman vuoden, jonka jälkeen ystäväpiiri alkoi muodostumaan. “Aluksi ystäviä löytyi opiskelujen parista, mutta kyllä sitä kaipasi ystäviä myös opiskelukuplan ulkopuolelta.” Tuokko toteaa.


“Sitä kaipasi opintojen oheen jotakin muutakin ajateltavaa ja ihan vain vaikka seuraa lenkille.”

Yksinäisyys ei ollut tila, jonka Tuokko olisi kokenut omakseen, vaan synkkä ja masentava paikka, josta piti päästä pois. “Varsinkin opiskeluaikoina olisi todella tullut tarpeeseen jokin matalan kynnyksen väylä ystävystyä ihmisten kanssa. Paikka, jossa tutustua helposti.”Ihminen voi valita yksinolon, muttei yksinäisyyttä


Itse valittu yksinolo ei ole sama asia kuin yksinäisyys. Kun ihminen valitsee yksinolon, se koetaan rentouttavana tilana. Irtiottona hektisestä arjesta. Omana aikana, jolloin saa tilaa hengittää sekä ajatella. Yksinäisyys sitä vastoin voi olla uhka ihmisen henkiselle ja fyysiselle terveydelle ja on olotila, jota ei tietoisesti tavoitella tai valita.


Tuokko on itse helposti lähestyttävä sekä sosiaalinen, ja hänelle ystävät näyttelevät todella isoa roolia elämässä. Osa ystävistä on pysynyt Tuokon elämässä lapsuudesta lähtien, joihinkin ystäviinsä Tuokko on tutustunut ulkomaille matkustaessaan.


“Ystävistä huolimatta pidän myös yksinolosta. Olen matkustanut paljon itsekseni ympäri maailmaa ja havainnut, että silloin tutustuu helposti muihin. Kannattaa rohkeasti tarttua saatavilla oleviin tilaisuuksiin tavata uusia ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa.”

Kulttuuripalvelut tarjoavat helpon väylän ystävyydelle


Kaverisovelluksen ystävälähettilääksi Tuokko halusi mukaan, koska kokee ystävät niin tärkeäksi osaksi jokaisen ihmisen elämää. Ystävälähettiläänä Tuokko aikookin tuoda sovellusta esille niin omassa sosiaalisessa mediassaan kuin kaveripiirissäänkin, jotta hän voisi auttaa ihmisten kokeman yksinäisyyden vähentämisessä. Tuokko haluaa myös kannustaa ihmisiä käyttämään kulttuuripalveluita osana sosiaalista elämää.

“Elokuvissa tai teatterissa on niin helppoa olla. Siellä ei tarvitse edes jutella, vaan voi keskittyä itse näytökseen. Kokemus on silti kiva jakaa jonkun toisen ihmisen kanssa. Väliajalla on sitten helppo jakaa mielipiteitä sekä keskustella näytelmästä, joten puheenaihekin on valmiina.”
Anna-Maija Tuokko. Kuva: Janita Autio. Ystävyyslähettiläs
Anna-Maija Tuokko. Kuva: Janita Autio.


321 views

Comments


Commenting has been turned off.

Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page