top of page

Miten tukea työntekijää työsuhteen elinkaaren loppupäässä?


Työelämässä vietettyjen vuosien jälkeen on luonnollista, että työsuhteen päättyessä työntekijä saattaa kohdata sosiaalisen hyvinvoinnin haasteita. Työnantajan vastuulla on kuitenkin huolehtia siitä, että työntekijän siirtyminen pois organisaatiosta tapahtuu mahdollisimman sujuvasti ja että hänen sosiaalisesta verkostostaan pidetään huolta myös työsuhteen päätyttyä. Tähän tarpeeseen vastaa Frendie PRO, joka tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun työntekijän sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen työsuhteen päättyessä.


Monelle työntekijälle työyhteisö on sosiaalisen hyvinvoinnin kulmakivi. Siksi onkin tärkeää, että työnantaja tarjoaa välineitä ja mahdollisuuksia ylläpitää näitä arvokkaita sosiaalisia suhteita myös työsuhteen päätyttyä. Frendie PRO:n avulla työnantaja voi tukea osa-aika eläkkeelle tai eläkkeelle siirtyvää työntekijää hänen kiinnittymisessään omaan yhteisöönsä ja sosiaaliseen verkostoonsa.

Ja mikä määrä tietoa ja taitoa on henkilöllä, joka on ehtinyt viettää työelämässä ja yrityksessä jo pitkän pätkän! Ei kannata hukata tätä kriittistä resurssia!


Frendie PRO mahdollistaa yhteydenpidon entiseen työyhteisöön, mikä auttaa säilyttämään arvokkaat suhteet ja verkostot. Lisäksi Frendie PRO kannustaa työntekijää luomaan uusia merkityksellisiä suhteita muiden saman elämänvaiheen ihmisten kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, kun työntekijä siirtyy eläkkeelle, sillä uusien kontaktien luominen voi auttaa täyttämään tyhjiön, jonka työyhteisöstä poistuminen saattaa jättää.


Työsuhteen elinkaari eläköityminen: Miten tukea työntekijää?


On tärkeää, että työnantaja ymmärtää työntekijän hyvinvoinnin merkityksen ja tarjoaa tarvittavat resurssit ja tukitoimet tämän tukemiseksi. Moniammatillinen tiimimme haluaa olla kehittämässä, tuottamassa ja auttamassa työntekijää siirtymään työelämästä eläkkeelle sujuvasti ja säilyttämään samalla tärkeät sosiaaliset suhteet ja verkostot.


On tunnettua, että eläköityminen voi pelottaa juuri sen takia, että ihminen saattaa kokea jäävänsä yksin ilman työn kautta muodostunutta sosiaalista verkostoa. Ihmisten elinikä sen kun pitenee ja hyvinvoivan yhteiskunnan jäsenen rooli kasvaa. Ei kai me haluta lisätä 300 000 yksinäisen vanhuksen lukua, vaan nimenomaan helpottaa tätä elämänvaihetta, niin, että vanhuus olisi aktiivista ja sosiaalisesti vahvaa aikaa?


Miten teidän työpaikalla asia otetaan huomioon työsuhteen elinkaaren suunnittelussa? Kerro meille!18 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page