top of page

Mikä työnantaja tarjoaa työsuhde-etuna uusia ystäviä? – 6 vinkkiä yksinäisyyden tunnistamiseen

Ensimmäinen paikka saada positiivinen viesti mahdolliselta uudelta työpaikalta löytyy tietenkin työpaikkailmoituksesta. Millainen työpaikka on kyseessä? Rekryilmoitus kertoo paljon työyhteisön hyvinvoinnista, työntekijöiden imusta ja arvoista. Mitä jos työnantaja erottautuisi sillä, että se tarjoaa palvelun, jota voi käyttää myös työajan ulkopuolella yksinäisyyden vähentämiseksi?


Monessako ilmoituksessa kerrotaan, että työpaikalla kannustetaan yhteisöllisyyteen ja ennaltaehkäistään yksinäisyyttä? Kuinka monessa työpaikassa saa käyttää työaikaa sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja uusien ystävien löytämiseksi?


Yksinäisyyden tunnistaminen työyhteisössä voi olla haastavaa, koska yksinäisyyttä voi ilmetä monin eri tavoin. Tässä on joitain merkkejä, jotka voivat viitata yksinäisyyteen työpaikalla:

  1. Työntekijä välttelee kontaktia muihin työntekijöihin.

  2. Työntekijä ei ole mukana tiimin tapahtumissa tai kokouksissa.

  3. Työntekijä ei ole kiinnostunut keskusteluista tai ei osallistu niihin juurikaan.

  4. Työntekijä ei ole kiinnostunut kehittämään verkostojaan tai ei hae apua sitä tarvitessaan. Työntekijä ikään kuin kääntyy sisäänpäin omien ajatustensa kanssa.

  5. Työntekijällä on vaikeuksia keskustella kollegoiden tai henkilöiden kanssa.

  6. Työntekijän suorituskyky heikkenee ja hän saattaa jättäytyä pois töistä useammin.

Yksinäisyyden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ja tarvittavan tuen tarjoaminen on tärkeää, jotta voidaan välttää negatiivisia vaikutuksia työntekijän terveyteen, motivaatioon ja suorituskykyyn.


Miten keikkatyöläisen kokemaa ulkopuolisuuden tunnetta voisi vähentää?


Keikkatyöläinen kokee helpommin ulkopuolisuuden tunnetta, sillä työympäristö kollegoineen vaihtuu usein. Työn luonne, voidaan ajatella - tai sitten yhteisöllisyyden kokemukseen voitaisiin löytää ratkaisu. Voisiko Kaverisovelluksen avulla löytyä uusia työkavereita halutulta paikkakunnalta jo ennakkoon, ennen työn alkamista? Mitä luulet, olisiko helpompi tarttua tarjottuihin työkeikkoihin, jos voisi tutustua rauhassa ennakkoon uusiin (keikka)työkavereihin omaan tahtiin?

Kaverisovellus kertoo näkemyksiä siitä, mitkä merkit kertovat työntekijän kokemasta yksinäisyydestä työyhteisössä.

Kaverisovellus auttaa organisaatioita voimaan hyvin

Kaverisovellus on hyvänmielen työhyvinvointipalvelu. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat panostaa henkilöstön tai esimerkiksi opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin huolehtimalla yksilöstä. Toimintamallimme on ihmislähtöinen ja palvelumme jatkuvasti kehittyvä.


32 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page