top of page

Lääkärikeskus Fenix ja Kaverisovellus ovat sopineet merkittävästä kumppanuudesta

Tiedote 20.12.2022


Iso edistysaskel kehitykselle - yhteistyön tavoitteena on lisätä sosiaalista hyvinvointia työmarkkinoilla


Yksinäisyys koskettaa joka kolmatta suomalaista ja yhteiskunta voi huonosti. Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja yksinäisyyden kitkeminen ovat yhteiskunnallisen startup-yritys Kaverisovelluksen missioita. Kaverisovellus ja Lääkärikeskus Fenix ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoitus on lisätä sosiaalista hyvinvointia ja luoda siihen helposti käyttöönotettava palvelu, joka on erityisesti suunnattu B2B-organisaatioille.

– Ihmisten huonovointisuus ja sosiaaliset ongelmat näkyvät työterveyskäynneillä entistä laajemmin, kertoo Lääkärikeskus Fenixin perustaja ja toimitusjohtaja, lääketieteen tohtori Iiro Välimäki.


– Jatkamme Kaverisovelluksen kanssa intensiivisesti yhdessä kehittäen yhteistyötä, joka alkoi jo vuosi sitten. Näen vahvasti, että Kaverisovelluksen kaltaiselle palvelulle on laajasti kysyntää ja on tärkeää, että pääsemme Fenixin kanssa kehittämään uudenlaisia palveluja jotka tulevat parantamaan hyvinvointia.


Yhteistyö tarkoittaa paitsi kehittämistä myös palvelun pilotointia. Pilotointi tapahtuu asteittain ja alkaa AMK Metropolian innovaatiojaksolla tammikuussa 2023. Palvelu pilotoidaan Fenixissä sisäisesti, jonka jälkeen vuorossa on työterveysasiakkaiden kanssa eteneminen. Palvelu tukee työssä jaksamista kokonaisvaltaisesti ja se tulee helpottamaan HR:n ja työterveyden parissa toimijoita sen lisäksi, että palvelun odotetaan merkittävästi edesauttavan työikäisten työssä jaksamista ja sairauspoissaolojen vähentymistä.


– Missiomme on kehittää ratkaisuja yksinäisyyden helpottamiseksi tekojen kautta yhdessä vastuullisten kumppaniemme kanssa. Olemme molemmat 100 % kotimaisia toimijoita ja meillä on samat arvot. Kehitämme rohkeasti uusia saavutettavia palveluja digitalisaatiota hyödyntäen, kertoo Kaverisovelluksen ideoinut Arla Joensuu.


Kaverisovelluksen palvelua käyttämällä organisaatiot ja yhteisöt pystyvät lisäämään sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään yksinäisyydestä koituvia merkittäviä terveyshaittoja. Tämä tuottaa kustannussäästöä sairauspoissaolojen vähenemisellä ja lisää hyvinvointia. Palvelun avulla voi tulevaisuudessa myös mitata omaa sosiaalisen hyvinvoinnin jalanjälkeä sekä työyhteisön sosiaalista hyvinvointia.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt mediatiimille: kaveri@kaverisovellus.fi.
48 views

댓글


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page