top of page

Kaverisovellus ja Setlementtiasunnot tukevat yhdessä yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia

Yhteisöllisyys on yksi oleellinen keino vähentää yhä lisääntyvää yksinäisyyttä, mutta sen aikaansaaminen ei ole yksinkertaista. Jotta kauniit puheet yhteisöllisyydestä muuttuisivat konkreettisiksi yhteisöllisyyttä edistäviksi toimiksi ja työkaluiksi, tarvitaan toimeen tarttuvaa asennetta ja toisiaan tukevia kumppanuuksia.

Setlementtiasunnot tarjoaa asukkailleen monipuolisia työkaluja yhteisöllisyyden tukemiseen aina yhteistiloista viljelylaatikoihin ja muuhun ekotoimintaan, Kaverisovellus torjuu yksinäisyyttä auttamalla ihmisiä kohtaamaan. Setlementtiasuntojen kehityspäällikkö Marja Mesimäki kokee Kaverisovelluksen loistavaksi konseptiksi, joka osuu suoraan Setlementtiasuntojen toiminnan ytimeen.

”Tämän tyyppiselle ratkaisulle on vahva sosiaalinen tilaus. Minusta on ihan mahtavaa, että Kaverisovelluksen kaltainen yritys lähtee tällaiseen yleishyödylliseen toimintaan. Se on sen kaltaista vastuullisuutta, jota soisi näkevän enemmän.”


Miten se yhteisöllisyys sitten oikein helpottaa suomalaisten yksinäisyyttä?


Yhteisöllisyys voi vahvistaa ihmisen hyvinvointia eri tavoilla ja laittaa hyvää kerryttävän lumipallon liikkeelle. Yhteisön tuomiksi positiivisiksi vaikutuksiksi Mesimäki mainitsee esimerkiksi turvallisuuden tunteen ja yleisesti hyvän yhteisön voiman. Myös aktiivisen toimijuuden rooli yhteisössä voi olla hyvinkin tärkeä ja voimaannuttava kokemus erityisesti sellaiselle, joka on syystä tai toisesta joutunut yhteiskunnan ulkokehälle.

Sosiaalisen kestävyyden ytimessä


Sosiaalisen kestävyyden määrittely riippuu siitä, kuinka laajalta kantilta sitä tarkastelee. Lavean määritelmän Mesimäki kiteyttää hyvin: ”Ollaan ihmisiksi ja kunnioitetaan toisiamme”. Sosiaalisen kestävyyden kysymykset tulevat siis vastaan kaikkialla, aina naapurussuhteista työpaikoille.


Kaverisovellus on samoilla linjoilla, ja pyrkii toiminnallaan kannustamaan ihmisiä olemaan ihmisiksi ja kunnioittamaan muita.

Kaverisovellus konseptoi parhaillaan sosiaalisen kestävyyden toimintaperiaatteita oman toimintansa pitkäjänteisen kehittämisen tueksi. Mallia on tarkoitus jalkauttaa kaikkien Kavereiden ja kumppaneiden avuksi vuoden 2022 aikana.31 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page