top of page

Kaverisovelluksen palvelu helpottaa kuntia ja organisaatioita sote-uudistuksen keskellä

Kuntien rooli yksinäisyyden torjujana ja ennaltaehkäisijänä on merkittävä. Valtion periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä painottaa suomalaisten eriarvoisuuden vähentämistä vuoteen 2030 mennessä, onneksi. Me yhteiskunnallisena startup-yrityksenä emme pysty yksin ratkaisemaan yhteiskuntaa riivaavaa yksinäisyyden ongelmaa, joka ei tunnu helpottavan. Tämän takia olemme kehittäneet palvelumallin, joka on suunniteltu kunnille ja organisaatioille työkaluksi sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Palvelumme ei edellytä organisaation ICT:n integroimista digitaaliseen työkaluumme ja lisäksi olemme kehittäneet toimintamallin mahdollisimman yksinkertaiseksi ja avaimet käteen -periaatteella toimivaksi. Palvelun käyttöönotto on helppoa.


Kaverisovelluksen palvelu koostuu sekä maksuttomasta digitaalisesta sovelluksesta että kokonaisvaltaisesta toimintamallista, jonka avulla tehdään yksinäisyydestä normaali keskustelunaihe, tunnistetaan sitä ja edistetään Kaverisovelluksen turvallisen kohtaamisen ja keskustelun periaatteita. Sovelluskaupoista ladattavan apin avulla voi etsiä itselleen uuden ystävän yhteisten kiinnostusten kohteiden ja arvomaailman mukaisesti. Palvelun käyttöönottaminen organisaatioissa ja kunnissa lisää sosiaalista kestävyyttä. Palveluamme käyttävät jo useat kunnat, oppilaitokset sekä lukuisia yritysmaailmassa toimivia organisaatioita.


Sosiaalisesti kestävä kunta toimii yksinäisyyden ennaltaehkäisijänä.

Kunnilla on merkittävä rooli hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisijänä


Ennen kaikkea pitää uskaltaa kohdata ja katsoa silmiin ongelmaa nimeltä yksinäisyys. Se koskettaa joka kolmatta kansalaista. Yksinäisyys aiheuttaa valtavia inhimillisiä kärsimyksiä, joille on vaikea laskea hintaa, mutta on yhteiskunnalle myös taloudellinen kysymys, tietenkin.


Palvelumme avulla kunnilla on laaja-alainen kyvykkyys rakentaa YK:n Agenda2030-tavoitteisiin pohjautuen sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ja turvata kuntalaisten hyvä arki. Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen ratkaisumme avuksi juuri tätä ongelmaa varten.


Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, joka mahdollistaa hyvän ja merkityksellisen elämän. Ytimenä on eriarvoisuuden kaventaminen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, jota palvelua käyttävät kunnat toteuttavat omassa toiminnassaan. ​


Sosiaalista kestävyyttä voi vahvistaa panostamalla ihmisten osallisuuteen eli yksinäisyyden vähentämiseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Kaverisovelluksen avulla saa luotettavasti tietoa vaikuttavista teoista

Palvelumme avulla saa käsityksen hyvinvoinnin nykytilasta ja toisaalta myös tietoa siitä, miten pitkällä aikavälillä palvelun käyttäminen helpottaa hyvinvointivajetta. Mahdollistamme mittaroinnin ja meiltä saa lisätietoa siitä, miten vaikuttavuutta lisätään. Palvelua käyttävillä kumppaneillamme on siis mahdollisuus saada säännöllisesti arvioita, jotta nähdään, miten edistymme yksinäisyyden vähentämisessa. Uskomme yhteiskehittämiseen ja haluamme olla koko ajan rajapinnassa sekä yksittäisten ihmisten että kumppaniemme arjessa. Tärkeää on koko ajan tietää, miten palvelu toimii jotta tiedämme mitä pitää muuttaa jos yksinäisyys ei vähene.


Yksinäisyyden vähentämisen kannalta tehokkaimpia keinoja yksilötasolla on sosiaalisten ja sosiokognitiivisten taitojen vahvistaminen Kaverisovelluksen turvallisen keskustelun ja kohtaamisen periaatteisiin sitoutumalla sekä sosiaalisia kontakteja mahdollistavien tilanteiden luomisella Kaverisovelluksen avulla. Kohtaaminen voi tapahtua ensin digitaalisesti ja vasta myöhemmin livenä, kun uudet ystävät ovat valmiita siihen. Tärkeää on yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä yksinäisyyden normalisoiminen.


Kiitos, kun olette mukana.
(Jos ette ole, olkaa pian yhteydessä niin valjastetaan Kaverisovelluksen malli teidänkin kunnan ja organisaation käyttöön.)

Kaverisovellus on saanut Yhteiskunnallisen yrityksen sertifikaatin ja kuuluu ARVO-liittoon.
Kirjoittaja on Kaverisovelluksen perustaja.Lähteet:

37 views

Comments


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page