top of page

Frendie tuo oman PRO-palvelun vain naisille

Naistenpäivänä haluamme pysähtyä hetkeksi pohtimaan naisten asemaa yhteiskunnassa ja sitä, miten voimme omalta osaltamme edistää naisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Frendien yhteiskuntavastuullinen teema kietoutuu luonnollisesti mukaan tähän keskusteluun, sillä uskomme vahvasti siihen, että naisten tasa-arvon edistäminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat olennainen osa yhteiskuntavastuullista toimintaa, joka on linjassa YK:n artiklojen kanssa.

Meillä Frendiessä naistenpäivän teema on erityisen tärkeä, sillä 75% perustajistamme on naisia ja yli 60% palvelumme käyttäjistä on naisia. Keskimäärin he ovat noin 36-vuotiaita, koulutettuja kaupunkilaisia. Tiedämme, että naisten rooli yhteiskunnassa ja työelämässä on merkittävä, ja haluamme omalta osaltamme tukea naisten mahdollisuuksia luoda verkostoja, saada vertaistukea ja edistää omaa sosiaalista hyvinvointiaan.


 75% perustajistamme on naisia

Julkaisemme vain naisille tarkoitetun FRENDIE WOMEN PRO -alustan


Tästä syystä olemme erityisen iloisia voidessamme juhlistaa Naistenpäivää esittelemällä uuden palvelun: FRENDIE WOMEN PRO. Kyseessä on palvelu, joka on suunniteltu ja räätälöity nimenomaan naisten tarpeita ajatellen. Tämä palvelu tarjoaa mahdollisuuden löytää samanhenkisiä ystäviä ja verkostoitua naisten kesken, ja sen tavoitteena on edistää naisten sosiaalista hyvinvointia ja vahvistaa heidän yhteisöllisyyttään.


60% palvelumme käyttäjistä on naisia

PRO-testiryhmä saa palvelun käyttöön maksutta.


FRENDIE WOMEN PRO -palvelun testiryhmän haku käynnistyy välittömästi, ja olemme innoissamme siitä, että voimme tarjota uuden alustan naisten yhteisöllisyyden tukemiseen. Naistenpäivänä haluamme muistuttaa kaikkia siitä, että jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa naisten asemaan yhteiskunnassa ja edistää naisten tasa-arvoa.


Olkaamme yhdessä rakentamassa tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta kaikille sukupuolille!


Iloista Naistenpäivää kaikille!


Voit hakea mukaan jättämällä yhteydenottopyynnön arla@kaverisovellus.fi,
kirjoita, kuka olet, mikä on elämäntilanteesi ja millaista vertaistukea itse kaipaisit naisilta. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin. PRO-testiryhmä saa palvelun käyttöön maksutta.

Voit hakea mukaan jättämällä yhteydenottopyynnön arla@kaverisovellus.fi, kirjoita, kuka olet, mikä on elämäntilanteesi ja millaista vertaistukea itse kaipaisit naisilta. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin. PRO-testiryhmä saa palvelun käyttöön maksutta.


YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Samana vuonna vietettiin YK:n kansainvälistä naisten teemavuotta, jota seurasi naisten vuosikymmen 1976-1985 sekä useita naisten maailmankonferensseja. Naistenpäivän historia ulottuu kuitenkin jo 1900-luvun alkuun. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa kokoontunut sosialistinen internationaali päätti naistenpäivän vietosta, tarkoituksena edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä.


Sukupuolten välisen tasa-arvon periaate on vahvistettu jo YK:n peruskirjassa vuonna 1945. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986.

On Women's Day, we want to take a moment to reflect on the position of women in society and how we can contribute to advancing gender equality and equity. The socially responsible theme of Friends naturally intertwines with this discussion, as we strongly believe that promoting gender equality and equity are essential parts of socially responsible actions that align with the articles of the United Nations.

At Friends, Women's Day holds particular significance because 75% of our founders are women, and over 60% of our service users are women. On average, they are around 36 years old, educated urban dwellers. We recognize the significant role of women in society and the workforce, and we want to support their opportunities to build networks, receive peer support, and promote their own social well-being.


 75% of our founders are women

We publish the FRENDIE WOMEN PRO platform exclusively for women


For this reason, we are particularly pleased to celebrate Women's Day by introducing a new service: FRENDIE WOMEN PRO. This service is designed and tailored specifically to meet the needs of women. It offers the opportunity to find like-minded friends and network among women, aiming to promote women's social well-being and strengthen their sense of community.

60% of our service users are women


The PRO test group will have free access to the service.

The recruitment for the FRENDIE WOMEN PRO service test group begins immediately, and we are excited to offer a new platform to support women's community building. On Women's Day, we want to remind everyone that each of us can contribute to the position of women in society and promote gender equality.


Let us together build a more equal and equitable future for all genders!


Happy Women's Day to everyone!


You can apply by submitting a contact request to arla@kaverisovellus.fi,

please include who you are, what your life situation is, and what kind of peer support you personally seek from women. We will contact all applicants. The PRO test group will have free access to the service.

32 views

Comentarios


Frendie PRO on
edelläkävijän askel
kohti sosiaalista hyvinvointia.

bottom of page