top of page

Yksinäisyyttä voi tuntea myös työpaikalla

Frendie auttaa työyksinäisyyden hoidossa!

Työyksinäisyys voi vaikuttaa kielteisesti henkilön hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Frendie PRO hyvinvointipalvelu on suunniteltu erityisesti tukemaan työyhteisöjä ja kitkemään työyksinäisyyttä tehokkaasti.

1

Työyksinäisyys

Työyksinäisyys on Frendien tutkimustilaston perusteella suhteellisen yleistä, sillä noin 10 prosenttia tutkimuksiin osallistuneista kokee vahvaa työyksinäisyyttä ja ainakin 20 prosenttia kokee lievää työyksinäisyyttä. Tutkimme keväällä 2023 kyselytutkimusten avulla (N1900) kolmen organisaation työntekijöiden kokemuksia työykinäisyydestä pilottien aikana.

2

Etätyöaika

 Työyksinäisyyden kokemista ehkäisivät kollegoiden kanssa viestiminen ja kollegoilta sekä esihenkilöltä saatava sosiaalinen tuki. Lisäksi työyksinäisyyttä kokevat toivovat enemmän kasvokkaista vuorovaikutusta kollegoiden ja esihenkilön kanssa sekä vaihtoehtoja helppoon digitaaliseen yhteydenpitoon.

3

Aiheutuvat ongelmat

Enemmän työyksinäisyyttä kokevat suoriutuvat työstään heikommin, auttavat kollegoitaan harvemmin, kärsivät enemmän työuupumuksesta ja kokevat vähemmän työn imua.

(Lähde )

Keskimäärin työyksinäisyyttä kokeva oli 5 sairauslomapäivää enemmän poissa työvuoden aikana. Yhden päivän hinta on 350 euroa.

Kuka on työyksinäinen?

1

Moni vaarassa

Ulkopuolisuuden tunne kohtaa herkästi etenkin uutta työntekijää ja alle kolmikymppisiä työntekijöitä.

2

Uusi työntekijä

Uuden kasvon ottaminen osaksi työyhteisöä on työpaikalla ihan jokaisen sekä työnantajan, esihenkilöstön, että työntekijöiden yhteinen velvollisuus.

3

Ihmiset ovat erilaisia

Yksinkertaisetkin huomionosoitukset auttavat tulokasta tai ujoa ja vetäytyvää työntekijää pääsemään osaksi työhteisöä. 

Työyhteisöjen tueksi kehitetty Frendie Kaverisovellus PRO palvelu auttaa yrityksiä, julkista sektoria sekä kolmannen sektorin toimijoita nimenomaan työyksinäisyyden ongelman ratkaisemisessa.

Frendie PRO.png

Työyksinäisyyteen on saatavilla apua - Frendie PRO

1

Frendie palvelun avulla työyhteisöjen jäsenten on mahdollista aktiivisesti etsiä samanhenkistä, samoja arvoja jakavia tai vaikkapa samankaltaisissa työolosuhteissa työskenteleviä ihmisiä ja olemaan heihin yhteyksissä.

Yksin työskentelevä joutuu näkemään enemmän vaivaa hankkiakseen itselleen sitä työstä saatavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jota yhteisöissä työskentelevät kartuttavat päivittäin.
Frendie PRO:n avulla jokaisen on mahdollista vaikuttaa ympärillä olevien ihmisten yksinäisyyden tunteeseen.

2

3

Frendie PRO -palvelu auttaa työnantajaa tunnistamaan omalla työpaikalla vallitsevan ongelman laajuutta ja vakavuutta. Palvelu tarjoaa myös tarvittavat työkalut ongelmaan tarttumiseksi.

(Lähde: Aivoliitto)

Hyvinvointipalvelu

1

Sosiaalista hyvinvointia

Frendie PRO on enemmän kuin pelkkä sovellus – se on ratkaisu sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn työympäristössä.

 

Suosittelemme Frendie PRO:ta henkilökunnallesi, sillä yksinäisyys työympäristössä voi tuoda mukanaan negatiivisia vaikutuksia, kuten heikentyneen työtyytyväisyyden, alentuneen tuottavuuden ja kasvaneen stressitason.

2

Jokainen kokee yksinäisyyttä jossain elämänsä vaiheessa. Sitä voivat aiheuttaa esimerkiksi elämänmuutokset, kuten muutto, muutokset työssä tai opiskelussa, ero tai läheisen menettäminen.

Työyksinäisyyttä kokee joka neljäs - Frendie PRO auttaa tunnistamaan ja helpottamaan tilannetta matalalla kynnyksellä silloin kun työntekijälle parhaiten sopii.

3

Sairauspoissaolojen vähentyminen

Frendie PRO toimii proaktiivisesti yksinäisyyttä vastaan tarjoten matalan kynnyksen keinon verkostoitua ja jakaa kokemuksia työkavereiden kanssa. 

Yksinäisyyden vähentäminen edistää työyhteisön hyvinvointia, parantaa sosiaalista ilmapiiriä ja tukee tiimityöskentelyä.

Frendie PROte on tehokas tapa parantaa organisaation sosiaalista dynamiikkaa ja luoda positiivisia muutoksia työyhteisön kulttuuriin.

Marja Aho, vastuullisuuspäällikkö, Alko Oy

Meille on aidosti tärkeää, että voimme olla vastuullisuustyömme kautta edistämässä suomalaisten hyvinvointia, ja Kaverisovelluksessa on kyse juuri siitä. 

Asiakkaamme luottavat meihin!

Kehitämme palvelua käyttäjien kanssa. Toimivin palvelu syntyy yhteistyössä.

Olemme omistautuneet palveluidemme jatkuvalle kehittämiselle. 

Alko.jpg
pukkilan kuntalaisia.jpg

 Alko Oy

Alko on Kaverisovellus Frendien monivuotinen yhteistyökumppani.

 

Kaverisovellus palkitsi Alkon sosiaalisen hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän yksinäisyystyön sertifikaatilla. Alkon tavoite on tehdä yksinäisyys näkyväksi sekä ennaltaehkäistä yksinäisyydestä aiheutuvia alkoholihaittoja.

Barona

Yksinäisyys voi heikentää työelämän hyvinvointia hyvin merkittävästi, ja siksi Barona haluaa tukea työntekijöiden sosiaalisten verkostojen muodostumista. Kaverisovellus on tuotu kaikkien työntekijöiden käyttöön.

Barona on Suomen 8. suurin työnantaja, jolla oli vuonna 2022 yli 12 500 työntekijää. 

Pukkilan kunta

Pukkilan kunta otti käyttöön Frendien. Pukkilan kunta ottaa käyttöön oman Kaverisovelluksensa tuodakseen lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista hyvinvointia kuntalaistensa arkeen. Sovelluksen avulla kunta haluaa osaltaan helpottaa asukkaiden, työntekijöiden ja eri ikäryhmien yhdistämistä modernin teknologian avulla.

Kiitos yhteydenotosta, palaamme pian

bottom of page